Aktualności


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy

2016-05-12

treść ogłoszenia wraz z kwestionariuszem osobowym w załączniku

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Godziny pracy Osrodka Pomocy Społecznej w dniu 02.05.2016r.

  2016-04-29

  Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2016 r. (w poniedziałek)Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.


  UWAGA!Błędy w złozonych wnioskach Rodzina 500+

  2016-04-15

  Osoby u których znalazły się błędy w złożonym wniosku Rodzina 500+ będą zapraszane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do ich uzupełnienia


  Rodzina 500+ - kompendium wiedzy

  2016-04-14

  Przypominamy, że wyczerpujące i na bieżąco aktualizowane informacje na temat Programu „Rodzina 500+”, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się na stronach internetowych pod adresami:

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

  https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500\ - przewodnik po Programie „Rodzina 500+” w serwisie Obywatel.gov.pl.


  instrukcja wypełniania wniosku rodzina 500 +

  2016-04-06

  Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.

  Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

  Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.  Jeśli w naszym wniosku popełniliśmy błąd, to możemy wysłać go raz jeszcze z poprawnymi danymi.

  Poniżej prezentujemy informator, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

  Dołączone pliki:


  Rodzina 500+ w pigułce

  2016-03-31

  Program „Rodzina 500 plus” w pigułce
  1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
  2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
  4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
  8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
  9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.
  10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
  11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
  12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
  13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
  14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do 1 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
  15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
  16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
  17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
  18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
  20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów


  Informacja o wyniku naboru na dwa stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

  2016-03-30

  treść w załączniku

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line?

   2016-03-22

   Wniosek on-line o ‪#‎Rodzina500plus‬ będzie można złożyć na cztery sposoby. Sprawdź!

   http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/


   Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus

   2016-03-17

   logo


   zachęcamy Państwa do obejrzenia animowanego przewodnika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (You Tube):

   Film dostępny na stronie www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84


   Infolinia Programu Rodzina 500+ w Wielkopolsce: 61 854 11 77


   WNIOSEK - Rodzina 500+

   2016-03-10

   Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.

   czytaj całość publikacji "WNIOSEK - Rodzina 500+"

   Dołączone pliki:


   Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dot. sytuacji dochodowej)

   2016-03-10

   Dokumenty do pobrania poniżej

   Dołączone pliki:

   1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (plik ODT, 33KB)
   2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (plik PDF, 221KB)
   3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalen (plik ODT, 19KB)
   4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalen (plik PDF, 197KB)
   5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowaw (plik ODT, 19KB)
   6. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowaw (plik PDF, 193KB)

   Nabór na dwa stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu

   2016-03-08

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu - treść w załączniku

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Kursy zawodowe i płatne staże w Wielkopolsce

    2016-03-02

    Ochotnicze hufce Pracy ogłaszają nabór do projektu "OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ "

    czytaj całość publikacji "Kursy zawodowe i płatne staże w Wielkopolsce"


    Stowarzyszenie BONA FIDES z Katowic poszukuje wolontariuszy na projekty EVS w różnych krajach Europy.

    2016-03-02

    Jest to cenna możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dla osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie.
    Szczegółowe informacje w załączniku.

    Dołączone pliki:


    Program Rodzina 500+(informatory+WZORY wniosku)

    2016-02-25

    W celu ułatwienia dostępu do założeń programu Rodzina 500+ wszystkim zainteresowanym, zamieszczamy 2 informatory oraz WZORY wniosku

    Dołączone pliki:


    Wydłużenie godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w związu z Programem Rodzina 500+

    2016-02-25

    W związku z realizacją Programu 500+ czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, wydłużony został o dodatkowe godziny oraz dodatkowe dni przypadające w pierwsze soboty miesiąca, począwszy od kwietnia:

    1 - 8 kwietnia w godz. od 7:30 do 17:00
    11 - 15 kwietnia w godz. od 7:30 do 17:00
    18 - 22 kwietnia w godz. od 7:30 do 17:00
    2 kwietnia w godz. od 9:00 do 14:00 - sobota
    7 maja w godz. od 9:00 do 14:00 - sobota
    4 czerwca w godz. od 9:00 do 14:00 - sobota


    WZÓR wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- 500+

    2016-02-23

    Przypominamy, iż składanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r.
    Formularze wniosków będą dostępne dla Państwa na stronach internetowych: Gminy Dopiewo - dopiewo.pl oraz OPS w Dopiewie - dopiewo.opsinfo.p

    Dołączone pliki:


    Dyżur posłanki Pani Joanny Schmidt w Dopiewie

    2016-02-22

    Od lutego do czerwca br. jedna z posłanek Pani Joanna Schmidt poprowadzi cykl doradztw dla mieszkańców gminy Dopiewo. Spotkania odbywać się będą przy ul. Konarzewskiej 12, w Dopiewie (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej). Osoby chcące skorzystać z konsultacji, proszone są o wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy: filip.deruchowski@nowoczesna.org.
    Kolejne spotkania odbywać się będą w poniedziałki od godz 9.00 do 10.00 w poniższych terminach: 29.02, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06. Oficjalna strona: http://joannaschmidt.eu/

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Program Rodzina 500+ w Gminie Dopiewo

     2016-02-19

     Gmina Dopiewo jest przygotowana do startu Programu Rodzina 500+. Od 1 kwietnia 2016 r. jego obsługą zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, mieszczący się przy
     ul. Konarzewskiej 12 (OPS). Programem może być objętych
     w Gminie Dopiewo ponad 2 tys. rodzin.


     Kto może wnioskować o świadczenie?
     Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:
     500 zł miesięcznie - wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągany dochód na osobę w rodzinie.
     500 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym -1200 zł netto; konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
     Świadczenie wychowawcze jest kwotą netto, zwolnioną z podatku dochodowego, wolną od egzekucji i nie likwidującą prawa do innych ulg podatkowych na dzieci.

     Składanie wniosków
     Rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r. Wzory formularzy wniosków będą dostępne dla Państwa na stronach internetowych: Gminy Dopiewo - dopiewo.pl oraz OPS w Dopiewie - dopiewo.opsinfo.pl.
     Wnioski będzie można złożyć:
     listem poleconym na adres OPS (jak wyżej)
     osobiście w OPS – godziny przyjęć interesantów zostaną podane w terminie późniejszym; przewidywany jest wydłużony czas pracy OPS (sala i pracownicy do obsługi wniosków)
     przez internet – Ministerstwo zapowiada także, że składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS, portalu empatia.mrpips.gov.pl i systemów bankowości elektronicznej.

     Wypłata świadczenia
     OPS ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 30 czerwca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia.
     Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na konto bankowe.

     Okres przyznania świadczenia
     Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okresy roczne - od 1 października do
     30 września. Pierwszy okres będzie dłuższy – rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r. 

     Uwaga na wyłudzenia
     Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ostrzega:
     http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7592,500-plus-uwaga-na-proby-wyludzenia.html

     Strony poświęcone Programowi Rodzina 500+:
     Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/rodzina500plus
     Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu http://www.poznan.uw.gov.pl/rodzina-500-plus

     W skali kraju w 2016 r. świadczenie może być przyznane ponad 3,7 mln dzieci z 2,7 mln rodzin. Realizacja Programu Rodzina 500+ ma kosztować budżet państwa w 2016 r. ponad 17 mld zł.
     Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 r., wprowadzająca
     w życie Program Rodzina 500+ została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana
     w „Dzienniku Ustaw RP” 17 lutego 2016 r.(poz. 195).

     Urząd Gminy Dopiewo i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Chcesz dowiedzieć się, jak załatwić swoją sprawę urzędową?

      2016-02-19

      kliknij na www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń pod numer centralny 22 500 115 lub 222 500 117 w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze


      22-27.02.2016r. TYGODNIEM POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

      2016-02-19

      Minister Sprawiedliwości informuje, że dniach od 22 do 27 lutego 2016 r. w trakcie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będą Państwo mogli bezpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów.
      Zainteresowane osoby zapraszamy na bezpłatne porady i informacje udzielane przez:
      prawników,
      psychologów,
      przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej,
      Krajowej Izby Radcow Prawnych,
      Rzecznika Praw Obywatelskich,
      Rzecznika Praw Dziecka,
      Komendy Głównej Policji,
      Komendy Głównej Straży Granicznej,
      Prokuratury Generalnej,
      Krajowej Rady Komorniczej,
      Krajowej Rady Notarialnej,
      Krajowej Rady Kuratorów,
      Naczelnej Izby Lekarskiej.

      czytaj całość publikacji "22-27.02.2016r. TYGODNIEM POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM"

      Dołączone pliki:


      Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2016

      2016-02-10

      Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

      Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

      Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      Szkolenia 2016r.- Powiatowy Urząd Pracy

      2016-01-25

      Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że na stronie internetowej Urzędu (w zakładce Informacje dla bezrobotnych / Szkolenia) zostały umieszczone plany szkoleń grupowych organizowanych w 2016r.

      http://www.pup.poznan.pl/


      PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE DOPIEWO

      2016-01-21

      Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

      Mieszkańcy powiatu poznańskiego z dniem 1 stycznia 2016 roku mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej do bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

      W związku z art. 9 ust. 2 i 3 powyższej ustawy Starosta Poznański ustalił 14 punktów pomocy prawnej usytuowanych w lokalach gminnych, wyznaczonych przez Wójtów i Burmistrzów na podstawie zawartych porozumień, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna osobom uprawnionym, określonych w/w ustawą, przez 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

      Na terenie Gminy Dopiewo punk nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, przy ul. Konarzewskiej 12. W styczniu adwokaci będą udzielali pomocy prawnej podczas dyżurów od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.0O, natomiast od 01 lutego dyżur odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 13.00.

      Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

      Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

      Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

      Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

      młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
      osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
      osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
      osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
      kombatanci - po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
      weterani - po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
      osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - pozłożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.

      Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-7, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

      Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

      Pomoc prawna polega na:

      poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
      wskazaniu osobie uprawnionejsposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
      pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
      sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

      Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

      Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

      prawa pracy,
      przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
      prawa cywilnego,
      spraw karnych,
      spraw administracyjnych,
      ubezpieczenia społecznego,
      spraw rodzinnych,
      prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


      miejsce- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, pokój nr 6
      tel. 61 8 148 020 wew. 15

      Dołączone pliki:


      ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH:

      2016-01-18

      - łóżka 1-osobowego
      - 2 krzeseł do biurka
      - szafy
      Informacji udzielamy pod numerem telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
      61 8148 020 wew. 17
      Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

      przejdź do góry...

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji