Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

388488

Aktualności


Nabór na stanowisko do działu finansowo-księgowego

2020-01-08 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w dziale finansowo-księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

Dołączone pliki:


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020r.

2019-12-30 Autor: Anna Szczęsna

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2020 r. i harmonogram dyżurów w Dopiewie w 2020r.

Dołączone pliki:


Zmiana godzin pracy w Osrodku Pomocy Społecznej 23 i 24 grudnia

2019-12-20 Autor: Anna Szczęsna

Informujemy o zmianie godzin pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej:
• 23.12.2019r. (poniedziałek), godziny urzędowania od 7.30 do 15.30.
• 24.12.2019r. (wtorek), godziny urzędowania od 7.30 do 13.00.


PROŚBA O LODÓWKĘ, PRALKĘ I KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ

2019-12-04 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie prosi o nieodpłatne przekazanie dużej lodówki, pralki i kuchenki mikrofalowej dla rodzin potrzebujących z terenu Gminy Dopiewo.
Informacje pod nr tel: 61 8 148 020 (kontakt: asystent rodziny -Pani Aneta Dowhan)
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

2019-11-18 Autor: Anna Szczęsna

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie"

Dołączone pliki:


Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

2019-10-25 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie poszukuje chętne osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
Obecnie pilnie poszukiwana osoba na teren Skórzewa.

kontakt pod nr tel. : 618148020 wew. 11,17,18 lub 22


Spotkania wigilijne 2019

2019-10-14 Autor: Anna Szczęsna

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała, Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo - Leszek Nowaczyk, Radni i Sołtysi mają zaszczyt zaprosić Seniorów na spotkania świąteczne, które odbędą się między 13 a 16 grudnia 2019 r.

Spotkania organizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Radami Sołeckimi i Gminną Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury w Dopiewie. Nie zabraknie na nich świątecznych potraw, życzeń, kolęd.

Harmonogram spotkań:

13.12.2019

godz. 16.00 szkoła podstawowa w Więckowicach
godz. 18.00 szkoła podstawowa (ul. Malinowa) w Dąbrówce

14.12.2019

godz. 12.00 dom parafialny w Skórzewie (godz. 11.00 Msza Święta)
godz. 14.00 świetlica wiejska w Palędziu
godz. 16.00 świetlica wiejska w Trzcielinie
godz. 18.00 świetlica wiejska w Gołuskach

15.12.2019

godz. 11.00 GOK w Dopiewcu
godz. 13.00 CRK Konarzewo
godz. 15.00 szkoła podstawowa w Dąbrowie
godz. 17.00 strażnica w Zakrzewie

16.12.2019

godz. 17.00 strażnica w Dopiewie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

  2019-09-10 Autor: Anna Szczęsna

  Ponad 70 tys. osób w Wielkopolsce, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto, może już złożyć wniosek o tzw. dodatek 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca przyszłego roku, wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. w całym kraju.

  Uzyskanie świadczenia uzupełniającego uzależnione będzie od łącznego spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Po drugie, świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych nie przekroczy 1600 zł. O dodatek będą się mogli ubiegać także cudzoziemcy, w tym obywatele państw członkowskich UE, legalnie przebywający na terytorium RP.

  Mimo, że przepis wejdzie w życie dopiero 1 października, ZUS opracował już formularz wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest on dostępny na stronie internetowej www.zus.pl oraz na salach obsługi klientów ZUS. Nasi doradcy chętnie pomogą każdemu w wypełnieniu wniosku – zapewnia Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

  Co będą musiały zrobić osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

  Osoby te będą musiały do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny je także dołączyć do wniosku.

  Od kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

  Świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek, nie wcześniej jednak niż od 1 października br., tj. od daty wejścia w życie przepisów. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy, ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  W jakiej wysokości ZUS przyzna świadczenie?

  Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Zgodnie z tą zasadą uprawnione do świadczenia są również osoby, których suma świadczeń ze środków publicznych zawiera się w przedziale powyżej 1100 zł do 1600 zł. Przykładowo, jeżeli suma tych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł.

  Jakie dochody będą brane pod uwagę?

  Do kryterium dochodowego będą brane pod uwagę prawie wszystkie świadczenia stałe finansowane ze środków publicznych, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z pomocy społecznej. Istotne będą także świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy.

  Czego nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu?

  Nie będą wliczane świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Nie będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek kombatancki), dochody z pracy, renty cywilnoprawne, a także - w niektórych przypadkach - renta rodzinna. Do dochodu nie będzie wliczana renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.
  Marlena Nowicka

  regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji