Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

438673

Przeciwdziałanie przemocy


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

e-mail: profilaktyka@opsdopiewo.pl


Przemoc

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

Rodzaje przemocy:

ze względu na przebieg

1. Przemoc chłodna – wyrafinowana, gdzie sprawca przykłada dużą uwagę na brak widocznych śladów, objawów czy świadków jej stosowania.

2. Przemoc gorąca – przepełniona wybuchami niekontrolowanej agresji, wściekłością, brutalnością, ma charakter gwałtowny, a sprawca nie przebiera w środkach przy okazywaniu swej złości i wyższości

ze względu na strategię działania przyjętą przez sprawcę

1. Przemoc fizyczna– sprawca używa siły, powoduje uszczerbek na zdrowiu – przyjmuje postać popychania, uderzania, policzkowania, szarpania, potrząsania, kopania, duszenia, bicia otwartą dłonią, pięścią lub przedmiotami. Do najczęściej spotykanych objawów tej przemocy należą: rany (cięte i kłute), skaleczenia, otarcia, sińce i obrzęki, krwawe pręgi, blizny (na całym ciele, na głowie), złamania kości, skarżenie się na konieczność częstego korzystania z toalety, trudności w chodzeniu lub siadaniu.
W przypadku uszkodzenia ciała związanego z użyciem przemocy, każdy lekarz ma obowiązek wystawić NIEODPŁATNIE ZAŚWIADCZENIE (nie jest to obdukcja), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014r

2. Przemoc psychiczną (emocjonalną), polegającą na wywołaniu u ofiary poczucia zagrożenia, utraty kontroli nad własnym życiem, obniżeniu poczucia własnej wartości. Wśród najczęściej spotykanych form przemocy psychicznej w rodzinie znajdują się:

• izolacja – uniemożliwienie swobodnych kontaktów społecznych, zwiększające zależność ofiary od sprawcy i zmniejszające jej opór (np. podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, sprawdzanie e-maili, wiadomości tekstowych w telefonie, zniechęcanie do odwiedzania rodziny, przyjmowania gości, zabranianie kontaktów z kolegami i koleżankami),
• monopolizacja uwagi – ofiara obawia się uczynić cokolwiek, co mogłoby wywołać niezadowolenie u sprawcy, stara się przewidzieć jego myśli, potrzeby, całkowicie koncentruje się na wypełnianiu jego wymagań, aby uniknąć nieprzyjemnych dla siebie konsekwencji,
• doprowadzenie do wyczerpania – wyeliminowanie zdolności do stawiania oporu (ograniczanie snu, wypoczynku, jedzenia),
• demonstrowanie wszechwładzy – mające na celu wykazanie bezsensowności przejawiania oporu (np. demonstrowanie znajomości, wpływów, zdolności, które powodują, że nikt nie uwierzy w to, co mówi ofiara),
• degradacja i poniżanie – deprecjonowanie wartości ofiary we wszystkich sferach życia – jako matki (ojca), żony (męża), pracownika, człowieka, przy czym sprawca jest dla ofiary na ogół jedynym źródłem wiedzy o niej samej,
• wywoływanie lęku i depresji – wywoływanie poczucia zagrożenia, niemożności podołania sytuacji, poczucia bezradności.

3. Przemoc ekonomiczną – pozbawianie ofiary dostępu do pieniędzy, odbieranie pensji, niedokładanie się do budżetu domowego, rozliczanie z najmniejszej wydanej kwoty, zmuszenie do proszenia o każdą najmniejszą kwotę, ograniczenie informacji na temat zasobów finansowych rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, wykradanie pieniędzy ofiary.

4. Przemoc seksualną – zmuszanie ofiary do niechcianych lub nieakceptowanych zachowań seksualnych (stosunków oralnych, analnych, masturbacji przedmiotami, niechcianego całowania, dotykania, zabronienie stosowania antykoncepcji, wysyłanie niechcianych wiadomości tekstowych o treści seksualnej), a także przymuszanie ofiary do odtwarzania scen zapamiętanych z filmów pornograficznych, rejestrowanie zachowań seksualnych kamerą wideo bez akceptacji partnera.

5. Przemoc w postaci zaniedbania (pasywna forma przemocy) – niezaspokajanie niezbędnych potrzeb członka rodziny wymagającego opieki (osoby starszej, chorej, dziecka), w postaci braku dbałości o:
• wyżywienie – brak ciepłych posiłków, podstawowych produktów żywnościowych, w skrajnych wypadkach zagłodzenie,
• ubiór – odzież brudna, nieodpowiednia do pory roku, podarta,
• schronienie – niewpuszczanie do domu, pozbawienie ofiary własnego miejsca w domu,
• higienę – brak kąpieli, środków czystości, środków higienicznych, wszawica,
• opiekę medyczną – niezwracanie się o pomoc medyczną w przypadku choroby, urazu, niepodawanie leków,
• bezpieczeństwo – pozostawienie bez opieki i nadzoru, porzucenie,
• realizowanie obowiązku szkolnego dziecka (zaniedbywanie edukacyjne) – przyzwolenie opiekunów na systematyczną absencję szkolną dziecka, brak niezbędnych pomocy dydaktycznych (zeszytów, książek, przyborów do pisania, rysowania itp.),
• potrzeby emocjonalne członka rodziny – nieokazywanie uczuć, ignorowanie, brak zainteresowania drugą osobą, unikanie relacji, a w przypadku dziecka dodatkowo: przebywanie dziecka w atmosferze wzajemnej wrogości rodziców, brak szukania pomocy psychologicznej dla dziecka, w przypadku gdy ma ono problemy emocjonalne.


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji