Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

438683

Realizowane projekty (Europejski Fundusz Społeczny)


SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ - podsumowanie 2011r.

2011-12-28

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie realizuje w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r. projekt systemowy „Szansa na przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ - podsumowanie 2011r."


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - oferty

2011-12-20

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dotyczących:

- krawiectwa na poziomie podstawowym,
- obsługi kas fiskalnych z terminalami płatniczymi,
- wózków widłowych,
- wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego,

w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość„ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych wśród osób korzystających z pomocy społecznej - na 2012r.

  2011-10-03

  link do strony www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym osób korzystającym z pomocy społecznej - zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.
  Uzyskane informacje umożliwią zaplanowanie szkoleń odpowiadających realnym potrzebom współczesnego rynku pracy – na 2012r.
  Wypełniony druk ankiety prosimy dostarczyć do siedziby tutejszego Ośrodka - pok. nr 7 bądź przesłać za pośrednictwem email na adres: patrycja.ratajczak@dopiewo.pl lub anna.brek@dopiewo.pl

  Dołączone pliki:


  Drogowskaz na sukces

  2011-05-24

  link do strony www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie realizuje projekt konkursowy „Drogowskaz na sukces” obejmujący zasięgiem w partnerstwie 4 gminy - organizowany przez firmę GRYKAR – Grzegorz Gryka, Plewiska.

  czytaj całość publikacji "Drogowskaz na sukces"


  Porozumienie na realizację projektu „NOWA SZANSA” podpisane

  2011-04-12

  link do strony www.efs.gov.pl

  Wójt Gminy Dopiewo podpisał porozumienie z PUP w Poznaniu na realizację projektu „NOWA SZANSA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, którego koordynatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.

  czytaj całość publikacji "Porozumienie na realizację projektu „NOWA SZANSA” podpisane"


  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji