Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

438691

Aktualności


przedlużenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

2020-09-18 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie uprzejmie informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie zostaje przedłużony do dnia 30 września 2020r.

Dołączone pliki:


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

2020-09-11 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie.
W załączniku:
- treść ogłoszenia
- kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie
- RODO

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE

2020-09-07 Autor: Anna Szczęsna

treść poniżej

Dołączone pliki:


Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Sanitatis w Powiecie Poznańskim

2020-08-31 Autor: Anna Szczęsna

Bezpłatna opieka psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna i neurologiczna dla dzieci i młodzieży.
Poradnia znajduje się w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 73B.

zapraszamy do zapoznania się z informacjami w załączniku

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko pracy w OPS

2020-08-18 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w punkcie obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko pracy w OPS "

Dołączone pliki:


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie gmin powiatu poznańskiego

2020-08-17 Autor: Anna Szczęsna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Zapraszamy do kontaktu :
tel. 61 8410 797
e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl
lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/
poniżej wykaz punktów npp na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2020r.

Dołączone pliki:


Zawieszenie działań dotyczących obsługi osób bezrobotnych

2020-08-07 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu podjął decyzję o dalszym zawieszeniu działań dotyczących obsługi osób bezrobotnych na terenie gmin powiatu poznańskiego do końca września 2020r.

W sytuacji dalszego wstrzymania działań zostaną Państwo ponownie powiadomieni. Osoby, umówione na wizytę, zostaną powiadomione przez pracownika PUP o odwołaniu wizyty.
/informacje z PUP/


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, NIEODPŁATNA MEDIACJA

2020-08-06 Autor: Anna Szczęsna

Więcej informacji na stronie www.poznan.pl/pomocprawna

UMÓW TERMIN WIZYTY

Call Center Poznań Kontakt 616 463 344 (czynne od pon.do pt. w godz. 7:30- 20:00)

zapraszamy do skorzystania

szczegóły poniżej

Dołączone pliki:


Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski- Dzienny Dom Opieki Medycznej

2020-08-05 Autor: Anna Szczęsna

W poniedziałek 03.08.2020r. w miejscowości Dąbrowa w siedzibie Dziennego Domu Opieki Medycznej odbyło się uroczyste otwarcie projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Innowacyjny na terenie Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych tworzących system teleopieki oraz wsparcia zespołu specjalistów dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów a także usług medycznych i opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej.

czytaj całość publikacji "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski- Dzienny Dom Opieki Medycznej "

Dołączone pliki:


Polski Bon Turystyczny

2020-08-05 Autor: Anna Szczęsna

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

czytaj całość publikacji "Polski Bon Turystyczny "


Komunikat dotyczący składania wnioskow

2020-07-30 Autor: Anna Szczęsna

Od 03 sierpnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie rozpocznie przyjmowanie wniosków w formie papierowej o ustalenie prawa do:
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia Dobry Start,
-świadczeń rodzinnych,

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontakt z pracownikiem oraz złożenie wniosku będzie możliwe po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu wizyty w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12

Zapisy na termin złożenia wniosków będą przyjmowane telefonicznie pod numerem
881-332-205 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie w poniedziałek 9:00 do 17:00, wtorek-piątek 7:30 do 15:30

Dołączone pliki:


NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 DOBRY START „300+”, ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE

2020-07-03 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przypomina że z dniem 01 lipca br. rozpoczął się okres składania wniosków w sprawie świadczeń RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH ORAZ „DOBRY START 300+”.
Kiedy złożyć wniosek?
DOBRY START „300+”
Od 1 lipca do 31 lipca 2020r.– wyłącznie elektronicznie, poprzez:
• portal informacyjno-usługowy- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
• portal PUE ZUS,
• lub bankowość elektroniczną.
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
Od 01.07.2020r. wnioski można również składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:
• platformy PUE ZUS,
• portalu informacyjno-usługowego- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej- ePUAP (http://epuap.gov.pl/),
• bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2020r.— w formie elektronicznej, pocztą papierową oraz osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, przy ul. Konarzewskiej 12, 62-070 Dopiewo.
Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności !!! Przed wejściem do budynku obowiązuje nałożenie maseczki ochronnej oraz bezwzględna dezynfekcja rąk.
Zarówno pracownik, jak i klient są zobowiązani użyć maseczki ochronnej (przyłbicy).

Formularze wniosków dostępne są:
Na stronie internetowej pod adresem:
* https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
* http://www.dopiewo.opsinfo.pl/druki,dobry_start,0,0,0,ops_dopiewo,0.html
* http://www.dopiewo.opsinfo.pl/druki,swiadczenia_rodzinne,0,0,0,ops_dopiewo,0.html

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12, 62-070 Dopiewo.
* druki wniosków papierowych dostępne są na I piętrze przed wejściem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie:
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ DOBRY START „300+”
Do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
Do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.
Przyznanie i wypłata świadczenia nie wymaga wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej.
W drodze decyzji administracyjnej następuje wyłącznie odmowa przyznania świadczenia.
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NASTĄPI DO:
Do 30 listopada 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.07.2020r. do 31.08.2020r.
Do 31 grudnia 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.09.2020r. do 31.10.2020r.
Do 28 lutego 2021r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.11.2020r. do 31.12.2020r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH NASTĄPI DO:
Do 31 października 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.07.2020r. do 31.08.2020r.
Do 30 listopada 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.09.2020r. do 30.09.2020r.
Do 31 grudnia 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.10.2020r. do 31.10.2020r.
Do 31 stycznia 2021r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.11.2020r. do 30.11.2020r.
Do 28 lutego 2021r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.12.2020r. do 31.01.2021r.
Prawo do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Przypominamy osobom otrzymującym świadczenia o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymania świadczeń wychowawczych „500+”, rodzinnych lub alimentacyjnych takich jak np.: zmiana składu rodziny, zmiana sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ustanowienie opieki naprzemiennej, podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do emerytury, renty, prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęcie zatrudnienie po urlopie wychowawczym, itp.
Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

ZACHĘCAMY DO ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW,
z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów.


Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności składania wniosków o świadczenia wychowawcze „500+”, które aktualnie przyznane są do dnia 31 maja 2021 r.
Termin składania wniosków na okres 2021/2022 tj. od 01.06.2021r. do 31.05.2022r. rozpocznie się 1 lutego 2021r.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Nabór na stanowiska pracy w OPS

2020-06-23 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowiska:
1. PRACOWNIK SOCJALNY-ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
2.ASYSTENT RODZINY
szczegóły poniżej

Dołączone pliki:


Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” wystartował, można składać oferty!

2020-06-10 Autor: Anna Szczęsna

Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodzin. Termin składania ofert upływa 27 czerwca br.

www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina-wystartowal-mozna-skladac-oferty


Fundacja ITAKA prowadzi poszukiwania osoby zaginionej.

2020-06-09 Autor: Anna Szczęsna

w załączeniu plakat osoby poszukiwanej

Dołączone pliki:


Dołącz do programu terapeutycznego dla osób uzależnionych

2020-06-08 Autor: Anna Szczęsna

- krótkie terminy oczekiwania na terapię
- leczenie odbywa się bezpłatnie w ramach umowy z NFZ

W załączeniu plakat Oddziału Leczenia Uzależnień dla kobiet w Gnieźnie w szpitalu "Dziekanka".

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny 12.06.2020r. (piątek)

  2020-06-02 Autor: Anna Szczęsna

  Informujemy, że dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie NIECZYNNY.
  Dzień ten jest dniem wolnym za dzień 15 sierpnia 2020 r., który przypada w sobotę.


  Od 25 maja Ośrodek Pomocy Społecznej rozszerza mozliwość osobistego załatwiania spraw

  2020-05-25 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie informuje, iż od dnia 25.05.2020r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa mieszkańców z zachowaniem wszystkich środków ochrony osobistej. Obsługa odbywać się będzie indywidualnie w wyznaczonym stanowisku mieszczącym się przy wejściu do siedziby Ośrodka (pierwsze piętro). Osoba obsługiwana zobowiązana jest do dostosowania się do wymogów sanitarnych tj. maseczka zasłaniająca nos i usta lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk oraz zachowania odpowiedniej odległości od pozostałych interesantów. W trosce o wspólne dobro prosimy o przestrzeganie powyższych obostrzeń.
  Wszelkie formularze dostępne są przez wejściem na pierwszym piętrze budynku.
  W celu sprawnej obsługi prosimy o podchodzenie pojedynczo do stanowiska z wypełnionymi wcześniej formularzami wniosków oraz przygotowanymi niezbędnymi dokumentami.
  W dalszym ciągu istnieje również możliwość złożenia pisma poprzez wrzucenie go do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu, co nie wymaga oczekiwania w kolejce.
  Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61 814 80 20 lub poprzez adres mailowy ops@dopiewo.pl Wykaz numerów wewnętrznych oraz adresów mailowych do poszczególnych pracowników znajduje się na stronie internetowej tutejszego Ośrodka – www.dopiewo.opsinfo.pl


  W jaki sposób uzyskac pomoc i wsparcie?-tryb pracy OPS na czas epidemii

  2020-05-11 Autor: Anna Szczęsna

  SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DOPIEWO:
  INFORMUJEMY, IŻ:

  1. Nadal wstrzymana jest możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie. Kontaktować się można z nami w następujący sposób:
  * Korespondencyjnie:
  Poczta tradycyjna na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62 - 070 Dopiewo
  Poczta elektroniczna: ops@dopiewo.pl
  Adres skrytki ePUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP
  * Składając dokumenty do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie.
  w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
  * Telefonicznie pod numerem 61 8148 020
  w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
  Pozostałe numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie znajdują się na stronie internetowej: http://www.dopiewo.opsinfo.pl/kontakt,0,0,0,0,ops_dopiewo,0.html

  2. Pomoc psychologiczna w naszej gminie w okresie pandemii realizowana jest w formie rozmów telefonicznych. Kierujemy ją do osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów, problemów rodzinnych, w tym przemocy w rodzinie, pragnących skonsultować sytuację swoją lub kogoś bliskiego z kimś całkowicie bezstronnym.
  Kontaktować się można bezpośrednio z psychologami Ośrodka Pomocy Społecznej:
  Sylwia Sawicka- Zduniak tel. 881 332 202 w każdy poniedziałek od 14.00 do 17.00
  Beata Tuz-Lubińska tel. 576 099 021 w każdą środę od godz. 12.00-13.00
  Anna Stańczyk tel. 509460257 w każdy czwartek od godz. 17.00-19.00

  3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną uruchomił Linię Wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.
  Wielkopolska Linia Wsparcia przeznaczona jest dla:
  – osób w kryzysie
  – dla osób doświadczających przemocy
  – dla seniorów

  Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach poniżej.

  Zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania ze wsparcia!

  Dołączone pliki:


  Poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej

  2020-04-23 Autor: Anna Szczęsna

  Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji